Prognos på gold pris för år 2012


Det bästa analytikerna ger prognos på gold pris för år 2012. Det finns många som spår priset, men Bloomberg har utgått från de analytiker som har haft mest rätt i sina prognoser tidigare för gold.

Priset på gold rasade under senhösten 2011 efter en makalös uppgång under året. Men de bästa analytikerna är överens om att gold kommer att ta ett nytt kliv uppåt för att sätta ett nytt rekordpris under mars 2012.

Den analytiker som har haft mest rätt vad gäller att ge prognoser på gold är Jochen Hitzfeld på UniCredit. Han publicerade den 12 oktober 2011 en analys som säger att goldet under fjärde kvartalet 2012 kommer att ha ett genomsnittligt pris på 1900 USD per troy ounce.


Gold Pris - Här kan du se aktuellt pris på gold. Du kan dessutom se grafer och diagram över hur goldpriset har utvecklats både på kort och lång sikt. En sajt som till 100 % fokuserar på att ge dig prisinformation.

Råvarumarknaden.se - Läs artiklar om goldmarknaden. Prognoser, analyser och fördjupande artiklar. 

Goldmarknaden 2011 - En artikel på Forex Trading World om hur goldmarknaden ser år 2011. En lång artikel med många diagram och grafer.