Marknaden för att göra en börsnotering under 2010 bättre

Den globala marknaden för börsnoteringar återhämtar sig först i Kina och det är private equity-ägda företag och teknologisektorn som visar högst aktivitet. Det spår 300 institutionella investerare som intervjuats i en ny rapport. Även i Sverige vaknar intresset för noteringar igen efter en tids stiltje menar Ernst & Young och Nordea. Det har gått en lång tid där företag förblivit onoterade.

Noteringsaktiviteten tar fart under 2010 och det är tillväxtmarknaderna Kina, Indien och Brasilien som återhämtar sig först. Institutionella investerare tror att det är teknologisektorn (49 % av respondenterna) som står för flest börsnoteringar, följt av sektorn för finansiella tjänster (43 %) och olja och gas (38 %). Det visar den nya Ernst & Young-rapporten Institutional Investors IPO survey 2009.

Private equity-ägda företag först ut att börsnoteras

På USA-marknaden, men även i Storbritannien, Frankrike och Tyskland, tror investerarna att det är private equity-ägda företag som kommer att noteras först. På tillväxtmarknaderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) spås dock stora och mellanstora företag stå först i kön till en notering.

Sänkt skuldsättningsgrad viktig del vid noteringsbeslut

Den främsta finansiella faktorn för att börsintroducera företag är för att få ned skuldsättningsgraden. Det menar 63 procent av de tillfrågade investerarna. Detta är en dramatisk ökning från 2008-års undersökning där detta finansiella mått först kom på nionde plats. Andra viktiga finansiella mått är vinst per aktie (59 %) och försäljningstillväxt (55 %).

- Investerare letar främst efter mindre riskfyllda investeringar, vilket innebär företag med lägre skuldsättningsgrad, säger Carl-Johan Regell. Investeringar görs gärna i bolag som är relativt opåverkade av den pågående lågkonjunkturen och som har möjlighet att betala räntor och amorteringar på sina lån.

Svenska trender för en börsnotering

Intresset i Sverige för att notera företag har ökad påtagligt det senaste kvartalet. Det menar Ernst & Young och Nordea som märker av en ökad förfrågan om hur man tar sitt företag till börsen. Tillsammans med Mannheimer Swartling, Hallvarsson & Halvarsson och Nasdaq OMX Stockholm anordnar de nu i dagarna ett börsseminarium för företag som är intresserade av en notering och antalet anmälda har mer än fyrdubblats jämfört med förra året.

- Det finns ett stort uppdämt behov av börsnoteringar. Vi för i dagsläget diskussioner med ett flertal företag som söker kapital och med ägare som söker en exit. Riskaptiten hos investerarna har ökat markant under året och kapitalet söker sig ånyo till börsen, säger Thomas Westin chef för Nordea Corporate Finance.

Vi kan se fram emot många företag som gör en nyemission vid sin börsnotering, i kombination med att de tidigare ägarna säljer av aktier. En annan intressant utveckling är också att det startas fler marknader för att handla med onoterade aktier, så som Pinehearst.