The Forest Company planerar en börsnotering

The Forest Company köper nu mark i Brasilien för att odla det snabbväxande Eukalyptus-trädet. Virket ska säljas till massaindustrin, men också för framställning av kol för tackjärnstillverkning. Företagets ledstjärna är att verksamheten ska ske på ett miljöriktigt sätt och klara de etiska fondernas hårdaste krav.

Företaget är grundat av den svenska finansmannen Harald Örneberg. The Forest Company har hittills hämtat in 1,4 miljarder kronor och planerar att göra ytterligare en nyemission på 2-4 miljarder kronor inför börsnoteringen, som planeras till hösten 2010 om marknaden tillåter.